Czy zmiana jest możliwa?

Choć nie mamy wpływu na naszą przeszłość, poprzez koncentrację na tym, co tu i teraz możemy kreować lepszą przyszłość. Wychodzę z założenia, że wszystkie problemy mają swoje rozwiązanie. Stawiam na czerpanie z zasobów i poszukiwanie mocnych stron, które ma w sobie każdy z nas. Wspieram w procesie ich rozpoznawania i umiejętnego wykorzystywania w życiu.

Zapraszam wszystkich szukających w Toruniu pomocy psychologa i pedagoga, potrzebujących konsultacji lub diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

Zapraszam do mojego gabinetu

Zapraszam:

100 70
dorosłych

którzy ze względu na doświadczane trudności poszukują psychologa w Toruniu,

pomoc terapia
młodzież

gimnazjalistów, uczniów szkół średnich, studentów, którzy doświadczają trudności,

pomoc terapia
klientów biznesowych i firmy,

które dostrzegają istotne znaczenia zdrowia psychicznego pracowników.

Klienci indywidualni

Proponuję pomoc psychologiczną, pedagogiczną i konsultacje oraz wsparcie psychologiczne.

Firmy

Prowadzę szkolenia i warsztaty psychologiczne oraz oferuję konsultacje indywidualne dla pracowników